Wat geeft jou wel/niet werkplezier?

Een belangrijk kenmerk van medewerkers die plezier hebben in hun werk, is dat ze zichzelf een plezier doen. Ze waarderen zichzelf, zorgen voor een prettige werkplek, vieren hun successen en ze  zijn betrokken, onafhankelijk van de omstandigheden. Vreugdevolle medewerkers betrekken hun collega’s graag bij hun voldoening want gedeelde vreugde is dubbelde vreugde. En als anderen blij zijn, worden zij er ook deelgenoot van. Datzelfde geldt ook als iemand zich rot voelt. Ook dat wordt gedeeld want ‘gedeelde smart is halve smart’. Je kunt werkplezier dus versterken door zelf plezier in het werk te hebben en door het proces van ‘geven en nemen’ met collega’s op gang te brengen.

De grote hamvraag is natuurlijk: wat zoek je zelf in een baan? Bedenk dat je altijd de sleutel zelf in handen hebt, je bent zelf verantwoordelijk voor het werk dat jou voldoening geeft. Doe je dat niet kritisch genoeg, dan bestaat het risico dat je van anderen afhankelijk wordt. Denk daarom altijd in kansen en mogelijkheden voor jezelf. Als je weet wat je wilt, dan ontvouwen deze kansen zich vanzelf.