Stroomlijn Advies helpt de ondernemer het gigantische potentieel van frequente werknemerswelzijnsmetingen te realiseren. Wij stimuleren werkgeluk in een vitale organisatie.

  • Medewerkers die hun werkbeleving een hoog cijfer geven, scoren beter op productiviteit, kwaliteit en creativiteit van het werk. 

  • Medewerkers die positieve ervaringen hebben op het werk, zijn twee keer zo vaak geneigd om meer te doen dan wat er van hen wordt verwacht.

  • Medewerkers die meer werkgeluk ervaren, hebben 52% minder de intentie om hun organisatie te verlaten. 

  • Deze organisaties kennen 66% minder verzuim en 40% minder verloop. 

  • Organisaties die medewerkers op de eerste plek zetten, hebben 2,2 keer meer omzet en 4,4 keer meer winst dan organisaties die hier geen aandacht aan geven.

Een gestroomlijnde organisatie heeft een goed rendement en toekomst omdat deze bestaat uit stabiele, autonome en succesvolle teams van gemotiveerde medewerkers die werkplezier ervaren.

Nu alvast actie nemen om de juiste medewerkers aan je te blijven binden en boeien?

Op organisatieniveau levert aandacht voor meer geluk op de werkvloer grote voordelen op. De leiding van de organisatie schept de kaders en geeft het goede voorbeeld. Laat werkgeluk daarom op iedere agenda terugkomen. En maak concreet en zichtbaar welke knelpunten er zijn en welke acties je wilt nemen.

Meet kwalitatief en kwantitatief de resultaten.

In drie stappen naar het gewenste doel.

1. Stroomlijn Advies ontwikkelt datagestuurde vragenlijsten, specifiek voor het MKB en voor de situatie die daar op personeelsgebied bij de eerste inventarisatie wordt aangetroffen, een zogenaamde 0-meting is daarvoor bepalend. 
2 Stroomlijn Advies helpt de ondernemer het gigantische potentieel van frequente werknemerswelzijnsmetingen te realiseren. Het Stroomlijn Portaal geeft inzicht.
3. Maak concreet en zichtbaar welke knelpunten er zijn en welke acties je wil nemen.

Stroomlijn Advies Portaal

Stroomlijn Advies beschikt over een eigen digitaal portaal van waaruit u als opdrachtgever de belangrijkste kpi’s met betrekking tot werkgeluk overzichtelijk gepresenteerd krijgt. Alle gegevens in de tool worden 100% vertrouwelijk verwerkt voor uw mensen. Het geeft u de gelegenheid tijdig te anticiperen op trends en ontwikkelingen op de werkvloer zoals talenten behouden en onvrede voorkomen.

Nu alvast actie nemen om de juiste medewerkers aan je te blijven binden en boeien? Vraag nu onze whitepaper aan en ontvang deze gelijk in je e-mail inbox!