Waarom Stroomlijn Advies en wie we zijn

Werknemerswelzijn op de werkvloer, werkplezier, baantevredenheid, engagement, duurzame inzetbaarheid, algemeen bekend is inmiddels dat dit op positieve wijze bijdraagt aan bedrijfseconomische indicatoren van bedrijven. Op organisatieniveau levert aandacht voor meer plezier op de werkvloer, grote voordelen op.

Stroomlijn Advies ontwikkelt datagestuurde vragenlijsten, specifiek voor het MKB en specifiek voor de situatie die daar op personeelsgebied bij de eerste inventarisatie wordt aangetroffen, een zogenaamde 0-meting is daarvoor bepalend. 


Stroomlijnadvies, Wij stimuleren werkgeluk en vitaliteit. Wij helpen de energie weer door de organisatie te laten stromen.

Clients do not come first. Employees come first. If you take care of your employees, they will take care of your clients.

Richard Branson

Organisaties die medewerkers op de eerste plek zetten, hebben 2,2 keer meer omzet en 4,4 keer meer winst dan organisaties die hier geen aandacht aan geven.

De wetenschap heeft een waardevol assortiment aan gevalideerde instrumenten ontwikkeld die wij toepassen voor de welzijnsmetingen. Via ons online dashboard wordt werkgeluk binnen de organisatie inzichtelijk gemaakt en kan gestart worden met een plan van aanpak. Profiteer van die kennis!

“Wij luisteren en signaleren. Inlevingsvermogen en gevoel zijn daarbij de belangrijkste eigenschappen.”