Waarom samenwerken met Stroomlijn Advies?

Wij leggen de verbinding daar waar nodig is. Wilt u de beste worden in uw branche? Samen met u werken we toe naar een gestroomlijnde, vitale organisatie. Een organisatie waar medewerkers graag willen werken en waar alle stakeholders betrokken zijn. Omdat ze gewaardeerd worden, omdat er samenhang in de organisatie heerst en omdat er sterk en gedragen leiderschap wordt gegeven. Stroomlijn meet, verbetert en evalueert in een constante stroom. Wij helpen u!

Voor medewerkers:

 • die graag bij ‘de beste’ willen werken
 • die zich gezien en gewaardeerd voelen
 • die hun talenten kunnen toepassen en ontwikkelen
 • die de visie van het bedrijf kunnen uitdragen
 • die gelukkig zijn in hun werk
 • die zich verantwoordelijk en betrokken voelen

Voor werkgevers:

 • meetbare verbetering werkbeleving
 • wederzijds vertrouwen
 • gevoel van gezamenlijke vooruitgang
 • samenhang in de organisatie
 • sterk en gedragen leiderschap
 • uw organisatie zal tot bloei komen

Elke organisatie heeft z’n eigen specifieke identiteit. Stroomlijn Advies helpt organisaties inzicht te krijgen in waar het wel en niet goed loopt. We benaderen dit positief en helpen organisaties dit zelf op te lossen. We werken toe naar een duurzame, vitale organisatie die gestroomlijnd loopt.

Met de aanpak van Stroomlijn Advies investeert u in het Werkplezier van uw mensen. Wat levert U dat op?

 • Uw mensen worden gehoord en gezien en krijgen de gelegenheid zich uit te spreken. Dit vertaalt zich in waardering voor de werkgever.
 • Het gevolg is dat uw mensen meer plezier hebben in hun werk. Ze krijgen er energie van en stralen dat uit naar de buitenwereld, naar al uw stakeholders.
 • De betrokkenheid van de medewerkers bij de doelstelling van het bedrijf, wordt groter. Men wordt geactiveerd om mee te denken en komt met oplossingen en ideeën waardoor de bedrijfsprocessen kunnen verbeteren.
 • Samen werken of samenwerken? Investeren in menselijk kapitaal, zij kunnen het verschil maken. Geen negativiteit, personeel betrekken bij het runnen van de organisatie.
 • Veiligheid op de werkvloer. U geeft uw mensen de gelegenheid om in het volste vertrouwen, volledig onafhankelijk, te kunnen communiceren over hun eigen werkomgeving. Hiermee draagt u bij aan een veilige werkomgeving waarbij uw mensen maximaal tot hun recht kunnen komen. 
 • Met de aanpak van Stroomlijn Advies laat u als werkgever zien dat u een traject ingegaan bent van goed werkgeverschap.
 • Stroomlijn Advies beschikt over een eigen digitaal portaal van waaruit u als opdrachtgever de belangrijkste kpi’s met betrekking tot werkgeluk overzichtelijk gepresenteerd krijgt. Alle gegevens in de tool worden 100% vertrouwelijk verwerkt voor uw mensen. Het geeft u de gelegenheid tijdig te anticiperen op trends en ontwikkelingen op de werkvloer zoals:
  • Talenten behouden
  • Onvrede voorkomen 
  • Burn-out voorkomen
 • Uiteindelijk zal ook het percentage ziekteverzuim hiermee verbeterd kunnen en moeten worden.