Hoogwaardige Verbindingen

De term ‘hoogwaardige verbindingen’ werd in 2003 al bedacht om werkrelaties te beschrijven die ervoor zorgen dat mensen goed in hun vel zitten en dat organisaties hun doelen kunnen bereiken. Hoogwaardige verbindingen leveren gevoelens van vitaliteit op die van invloed zijn op je prestaties.

Een belangrijke sleutel tot hoogwaardige verbinding is de uitwisseling van hulp, zo bleek uit onderzoek. Veel mensen durven geen hulp te vragen omdat ze dan denken gezien te worden als zwak en onwetend. Echter wanneer het actief uitwisselen van hulp wordt ingebed in de cultuur van een organisatie, heeft dat een krachtige impact met verrassende resultaten. 

Stroomlijn Advies werkt met officieel door de overheid goedgekeurde geregistreerde Vertrouwenspersonen (LVV) waar een werkgever beroep op kan doen. www.stroomlijnadvies.nl / info@stroomlijnadvies.nl