Ervaringen met een positieve invloed op de employee experience

Welk soort ervaringen hebben een positieve invloed op de employee experience van medewerkers? We noemen er een aantal: 

Snel en makkelijk

Zorgen voor gemak voor medewerkers is belangrijk. Voorbeelden zijn elkaar tijd besparen door systemen te koppelen of processtappen te verminderen, de kans op vergissingen verkleinen door processen te versimpelen, en minder moeite hoeven doen om iets voor elkaar te krijgen. Ook de flexibiliteit om te kunnen werken waar je wilt om reistijd te beperken is belangrijk. Digitalisering is daarbij een grote driver.

Liefde

Gebrek aan waardering en aandacht voor medewerkers scoort hoog op het lijstje frustraties in veel organisaties. Organisaties die willen tonen hoe belangrijk medewerkers voor hen zijn, besteden hier aandacht aan in hun contact en de tone of voice in hun communicatie aan medewerkers. Ze maken die warmer, hartelijker en dankbaar. Dus schrijft de directie een handgeschreven kaart met kerst aan de medewerkers met een woord van dank. Of er wordt een complimentenbord opgehangen waarop medewerkers complimenten aan elkaar kunnen plaatsen. 

Nudging is de term voor een ‘lief duwtje in de goede richting’, dus het aantrekkelijk maken van een betere keuze voor de medewerker zelf. Niet door te gebieden, maar door te verleiden tot het goede gedrag. Wil je dat medewerkers meer de trap nemen op het werk? Hou dan geen communicatiecampagne om dat onder de aandacht te brengen, maar maak de trap heel aantrekkelijk door de aankleding en muziek en zet erbij hoeveel calorieën extra zijn verbruikt. 

Plezier en spektakel

Wacht niet tot het 25-jarig dienstverband om iemand in het zonnetje te zetten, maar pak na drie jaar onverwachts groots uit. Op verwachte én onverwachte momenten lol maken en spelelementen invoegen op het werk kan heel belangrijk zijn en de band met de medewerkers vergroten. Maak het onderdeel van een vergadering of een evenement en wees creatief.

Mooimakers

In een tijd waarin toiletten al Instagram-waardig moeten zijn, kan de werkplek niet achterblijven. Dus maak de werkplek en evenementen extra aantrekkelijk in de aankleding. 

Virtual reality

Virtual reality (VR) en augmented reality (AR) zijn zo’n onderdeel van het leven van veel mensen dat zij dit ook terug willen zien in hun werk. Dat brengt verrassende mogelijkheden voor de werkvloer, zoals bijvoorbeeld sollicitanten via VR kennis laten maken met hun werkgever door middel van een VR-bril of trainees die een assessment met AR.

Emotionele groei en wellness

Inzicht in je eigen capaciteiten krijgen en een nieuw loopbaanpad vinden kunnen momenten zijn die een leven veranderen. Organisaties kunnen deze ontwikkelingen stimuleren door bijvoorbeeld training en coaching te organiseren. Sommige medewerkers willen verder de groeiende yoga, vegan en mindfulness lifestyle ook op de werkplek doorzetten. Dat vraagt vergrote aandacht voor de vitaliteit van medewerkers, bijvoorbeeld via vitaliteitsapps, powernaps en slaaptraining. In de toekomst zullen ook biometrics steeds meer ingezet worden om op maat gemaakte gezondheidsadviezen te geven.

Personalisatie

Op basis van Artificial Intelligence en real-time data kun je medewerkers informatie bieden die op hun persoonlijke behoefte is afgestemd. Dat kunnen bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden zijn waar je nog geen gebruik van maakt, maar die gezien bepaalde personeelsinformatie of biometrics wel in zijn of haar voordeel zouden zijn. Of als een analyse van jouw taalgebruik per mail aanleiding is om je digitaal een andere interne baan aan te bieden die past bij je ontwikkeling.  

Communitygevoel

Ergens bij willen horen is een basisbehoefte van mensen die met de groei van onder meer de gig-economie en flexwerken meer invulling nodig heeft. Van organisaties wordt steeds meer verwacht dat zij zorgen voor een communitygevoel. Dat omvat ook inclusie en diversiteit: naast het bevorderen van diversiteit gaat het ook om het tegemoet treden van doelgroepen die extra zorg nodig hebben, toekomstige medewerkers met beperkingen en nieuwe groepen op de arbeidsmarkt.

Purpose en social impact

Het purpose-denken is in opmars: waarom doe je wat je doet? Wat is jouw bijdrage aan een betere wereld? Het vinden van je persoonlijke doel zal meer gefaciliteerd worden door werkgevers, bijvoorbeeld door dit als training aan te bieden. Zij kunnen hun organisatiepurpose laten leven door medewerkers te laten ervaren wat de impact en purpose van de organisatie zijn, bijvoorbeeld door medewerkers mee te nemen naar de doelgroep waarvoor de organisatie werkt. Ook het integreren van een maatschappelijk goed doel in de eigen organisatie kan goed werken, en ook vrijwilligerswerk onder werktijd is een belangrijke ervaring die de relatie met de organisatie versterkt.