SLIM Subsidie

Op 2 maart 2021 start een nieuw aanvraagtijdvak SLIM voor individuele mkb-ondernemingen. Het aanvraagtijdvak loopt van 2 maart 9:00 uur t/m 31 maart 17:00 uur.

Het kabinet stelt geld beschikbaar voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Met deze ‘SLIM-regeling’ wil de minister van SZW een leerrijke werkomgeving stimuleren in het mkb.

De regeling geldt voor thema’s als: Ziekte en herstel, Leren en ontwikkelen, Vitaliteit, Corona, Inclusiviteit en Thuiswerken. Stroomlijn Advies en haar partners helpen u graag met de uitvoering van deze onderdelen. Tot en met 31 maart 2021 kunnen MKB werkgevers een subsidie aanvragen.

Voor wie geldt de regeling?

De subsidieregeling is bedoeld voor drie groepen aanvragers:

  • individuele mkb-ondernemingen;
  • samenwerkingsverbanden in het mkb;
  • grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie.

Deze drie partijen kunnen subsidie aanvragen ChecklistsSLIM-regeling voor allerlei initiatieven gericht op leren en ontwikkelen.

Ondernemers kunnen een aanvraag indienden voor de volgende activiteiten:

  • Doorlichting onderneming
  • Loopbaan- en ontwikkeladviezen voor werknemers
  • Initiatieven gericht op aanmoedigen werknemers in hun ontwikkeling
  • Derde leerweg

Bedrijven kunnen de subsidie bijvoorbeeld gebruiken om scholings- en opleidingsbehoeften te onderzoeken en een gericht opleidingsplan te maken of loopbaanadviezen voor werknemers te laten ontwikkelen. Er is ook ruimte voor initiatieven gericht op het ontwikkelen of invoeren van een methode die werknemers stimuleert kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld door het oprichten van een bedrijfsschool, het ontwikkelen en realiseren van een systeem van periodieke ontwikkel­gesprekken of het opschalen/uitbreiden van andere succesvolle projecten. Daarnaast kan een mkb-werkgever een tegemoetkoming krijgen in de kosten voor het bieden van een praktijkleerplaats voor (delen) van een mbo-opleiding in de derde leerweg. De derde leerweg is een geschikte leerweg om maatwerktrajecten te realiseren voor volwassenen met werkervaring, werkzoekenden, of werknemers die een carrièreswitch willen maken.

Stroomlijn Advies helpt u graag met het ‘stroomlijnen’ van uw organisatie zoals vitaliteit, ziekteverzuim, motivatiecheck en HR-zaken. Denk bijvoorbeeld als werkgever ook aan de zorgplicht die u heeft nu uw medewerkers thuiswerken. Neem gerust contact met ons op: 06-41480711 of info@stroomlijnadvies.nl

Meer informatie over de SLIM subsidie-aanvraag vindt u op deze website.